ព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋាន និងចាំយាមក្នុងការអធិដ្ឋាន

អភ. ៦:១៨ ព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាន និងសេចក្តីអង្វរគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីអធិដ្ឋានដោយ  វិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលា និងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន និងសេចក្តីទូលអង្វរឱ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ ។

  ចាំយាមចូលក្នុងការអធិដ្ឋាន

នៅក្នុងអេភេសូរ ៦:១៨ ប៉ុលមានប្រសាសន៍ថា យើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ពេលរាល់វេលាដោយវិញ្ញាណ និងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន ។  យើងត្រូវការចាំយាម ប្រុងប្រៀបចំពោះការថែរក្សាជីវិតអធិដ្ឋានរបស់យើង។  ការអធិដ្ឋានត្រូវតែ ចាំយាម ។  យើងត្រូវបន្ថែមការចាំយាមដល់ការអធិដ្ឋានរបស់យើង។  បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋាន រឿងជាច្រើននឹងកើតឡើងដើម្បីមិនឱ្យយើងអធិដ្ឋាន ។  នេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវចាំយាមក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង ដោយនូវគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន ។ ការចាំយាម មានន័យថាយើងនៅលើសមរភូមិ ។  ការប្រយុទ្ធកំពុងផ្ទុះឡើងហើយមានសត្រូវនៅជុំវិញយើង ។

ការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ និងអរព្រះគុណគ្រប់យ៉ាង ដែល

 អនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រូវស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ច

អាថ៌កំបាំងដែលជាគន្លឹះដើម្បីរក្សាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះអម្ចាស់ គឺការអធិដ្ឋាន និងអរព្រះគុណ។  ពេលយើងអធិដ្ឋានយើងកំពុងភ្លឺចិញ្ចាចនៅខាងក្នុង តែបើយើងអរព្រះគុណផងនោះយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តខាងក្នុង ។  ការអធិដ្ឋានអាចត្រូវបានប្រដូចទៅនឹងការភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង រីឯការអរព្រះគុណគឺដើម្បីចាំងពន្លឺ ។  ពេលខ្លះ“ ខ្សែភ្លើង” របស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់ ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយើងមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ ។  ពន្លឺមិនចែងចាំងទេ ប្រសិនបើមានតែការអធិដ្ឋានតែគ្មានការអរព្រះគុណ ។  ហេតុដូច្នេះ ហើយប្រសិនបើយើងចង់មានជីវិតដែលតែងតែភ្លឺ ដោយមិនភ្លឹបភ្លែតៗ យើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរ ហើយអរព្រះគុណគ្រប់យ៉ាង ។  យោងទៅតាមបទពិសោធរបស់យើង ប្រសិនបើយើងអធិដ្ឋាន ហើយក៏អព្រះគុណ សូម្បីតែមុនហ្នឹងយើងមិនបាននៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ក៏ដោយ យើងនឹងចូលទៅរកព្រះអម្ចាស់ដោយឯកឯង ហើយស្ថិតនៅជាប់នឹងទ្រង់ ។  ប្រសិនបើយើងចង់ចូលទៅក្នុង ហើយមិនចេញមកក្រៅ តែនៅខាងក្នុងគ្រប់ពេលវេលានោះ យើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយមិនឈប់ឈរ និងអរព្រះគុណគ្រប់យ៉ាង ។

មិនថាជាជីវិតគ្រិស្ទានត្រឹមត្រូវ ជាជីវិតបទពិសោធនព្រះគ្រិស្ត ឬជីវិតក្រុមជំនុំនោះទេ គ្រប់ទាំងអស់បូករួមដោយការអរព្រះគុណគ្រប់យ៉ាង ។

ការអធិដ្ឋាន និងការអរព្រះគុណ ត្រូវជាបាទាខាងឯវិញ្ញាណរបស់គ្រិស្ទាន

ការអធិដ្ឋាន និងអរព្រះគុណ គឺដូចជាជើងទាំងពីររបស់យើង។  ជើងម្ខាងមិនអាចដើរដោយគ្មានជើងម្ខាងទៀតបានទេ ។  ការអធិដ្ឋានដោយគ្មានការព្រះអរគុណ នឹងមិនដំណើរការទេ ។  ការអរព្រះគុណដោយគ្មានការអធិដ្ឋានក៏មិនដំណើរការដែរ ។  ហេតុដូច្នេះ យើងត្រូវតែមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋាន តែក៏ត្រូវអរព្រះគុណផងដែរ ហើយក៏យើងត្រូវអរព្រះគុណដោយការអធិដ្ឋានផងដែរ។  យើងត្រូវធ្វើទាំងពីរដំណាលគ្នា ។  វាមិនអីទេមួយណាមុន ។  ដរាបណាអ្នកមានទាំងពីរ អ្នកអាចដើរលើផ្លូវនៃជីវិតគ្រិស្ទានបានយ៉ាងរីករាយ ។

ការមិនឈប់ដកដង្ហើមរបស់យើងពិតជារូបភាព

នៃការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈររបស់យើង

តើយើងអាចអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរបានដោយរបៀបណា?  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់បញ្ហាខាងវិញ្ញាណអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការជាក់ស្តែងមួយ ។  យើងអរគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះរឿងនេះ។  នេះគឺជាព្រះចេស្តានៃការរៀបចំរបស់ព្រះ ។  នៅក្នុងការតែងតាំងរបស់ព្រះមានរឿងមួយដែលមិនឈប់ នោះគឺជាដកដង្ហើមរបស់យើង ការបរិភោគ ការផឹក និងការគេងរបស់យើង គឺមានភាពរអាក់រអួល មានតែការដកដង្ហើមប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាក់រអួល។  នៅពេលការដកដង្ហើមឈប់ លទ្ធផលគឺស្លាប់។  នៅពេលអ្នកកំពុងញ៉ាំ ផឹក និងគេង អ្នកនៅតែអាចដកដង្ហើម ។  ដូច្នេះការមិនឈប់ដកដង្ហើមរបស់យើង ពិតជារូបភាពមួយនៃការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈររបស់យើង។

ការអនុវត្តការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ

វាងាយស្រួលពន្យល់ពីការពិតទាក់ទងនឹងការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈរ តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការអនុវត្តវា ។  យើងអាចដកដង្ហើមបានជាបន្តបន្ទាប់ តែតើយើងអាចអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរបានតាមរបៀបដែលយើងដកដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេច?  ត្រូវហើយ ខ្ញុំបានរកឃើញថាការដកដង្ហើមគឺជាអាថ៌កំបាំងមួយនៅក្នុងនិស្សិយដែលសមហេតុផល ពីព្រោះវាជារឿងតែមួយគត់ក្នុងចំណោមរឿងអស្ចារ្យនៃជីវិតមនុស្សដែលមិនចេះឈប់ឈរ ។  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំមិនអាចយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរបានដូចដែលយើងដកដង្ហើមនោះទេ ។

យើងត្រូវតែយល់និងដឹងថាយើងមានវិញ្ញាណមួយនៅក្នុងខ្លួនយើង ដែលជាសរីរាង្គដកដង្ហើមខាងវិញ្ញាណរបស់យើង ។  មូលហេតុដែលយើងមិនចង់អធិដ្ឋាន ឬមិនអាចអធិដ្ឋានបានជាទូទៅគឺមិនប្រើវិញ្ញាណរបស់យើង ។  ការអធិស្ឋាន យើងត្រូវតែប្រើវិញ្ញាណរបស់យើង ។  នៅពេលណាដែលយើងប្រើវិញ្ញាណរបស់យើង យើងគឺមានភាពរស់រវើក ។  មុខងារដំបូងនៃវិញ្ញាណរបស់យើងគឺអធិដ្ឋាន ។  វិញ្ញាណរបស់អ្នកអធិដ្ឋានដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូម្បីតែដោយគ្មានការជម្រុញពីអ្នក ។  ដូច្នេះដើម្បីអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរ អ្នកមិនត្រូវរំខានសកម្មភាពវិញ្ញាណរបស់អ្នកឡើយ ។  ផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យវិញ្ញាណរបស់អ្នកធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ពេលវេលា ។

សកម្មភាពរបស់វិញ្ញាណគឺ អធិដ្ឋានដល់ព្រះអម្ចាស់ ។  សូម្បីតែមិនបើកមាត់របស់ខ្ញុំ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសម្លេងក៏ដោយ ក៏វិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ “ដកដង្ហើម”ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងខ្ញុំ មានការប្រកបជាមួយព្រះអម្ចាស់ដែរ ។  ពេលខ្លះខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាចុះខ្សោយ ។  នៅពេលនោះខ្ញុំត្រូវដកដង្ហើមវែងៗហើយស្រែកថា“ ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ!” ខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានសម្លេង, ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែដកដង្ហើមនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ ។  យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុវត្តការអធិដ្ឋានដែលស្តាប់មិនបាន ដោយឥតមានរំខាន ។

សែសិបឆ្នាំកន្លងមកហើយ ដោយសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះ ខ្ញុំបានរៀនអនុវត្តការអធិដ្ឋានដោយហ្វឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ ។  ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា ខ្ញុំមានទម្លាប់ប្រើវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ ។  ដូចជាការយើងដើរ នៅពេលជើងយើងធ្វើចលនា ដូច្នេះយើងអធិដ្ឋាននៅពេលវិញ្ញាណរបស់យើងមានចលនា ។  អាស្រ័យហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវហ្វឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើង ដើម្បីឱ្យវាអាចរស់រាន និងរឹងមាំ ។  អាថ៌កំបាំងនៃការស្នាក់នៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ និងអំណរជីវិតរបស់ទ្រង់ គឺថាវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងរស់រាន ។  ដូចជាភ្នែករបស់យើងគឺជាសរីរាង្គមើលឃើញរបស់យើង អញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាសរីរាង្គអធិដ្ឋានរបស់យើង ។  មុខងារនៃភ្នែករបស់យើងគឺមើលឃើញ ហើយមុខងារនៃត្រចៀករបស់យើងគឺ ស្តាប់ ។  ដូចគ្នានេះដែរមុខងារនៃវិញ្ញាណរបស់យើងគឺ អធិដ្ឋាន ។  ព្រះបានបង្កើតវិញ្ញាណបែបនេះសម្រាប់យើង ។  ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឱ្យវិញ្ញាណរបស់យើងរស់រាន ។

លើសពីនេះទៀត យើងត្រូវអនុវត្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយវិញ្ញាណ និងស្របតាមសកម្មភាពវិញ្ញាណរបស់យើង ។  ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើចលនាទៅតាមសកម្មភាពវិញ្ញាណរបស់យើងទេ យើងនឹងអនុវត្តសាសនា ។  នៅពេលវិញ្ញាណរបស់យើងសកម្មនោះគឺ អធិដ្ឋាន ។  នៅពេលវិញ្ញាណរបស់យើងអសកម្មនោះគឺ សាសនា ។  សូម្បីតែពេលញ៉ាំ និងផឹកក៏ដោយ ក៏យើងត្រូវអនុវត្តនូវសកម្មភាពវិញ្ញាណដែរ ។  នៅពេលវិញ្ញាណរបស់យើងសកម្ម យើង អធិដ្ឋាន ។  នៅពេលដែលយើងរស់នៅ និងដើរនៅក្នុងសកម្មភាពវិញ្ញាណរបស់យើង យើងនឹងអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរ ហើយដោយឯកឯងយើងនៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់ ហើយអំណរនឹងទ្រង់ជាជីវិតរបស់យើង ។

ការអធិដ្ឋានបំពេញគោលបំណងរបស់ព្រះ

ការតមយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការអធិដ្ឋានគឺបែបនេះ ពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់ព្រះរស់នៅចំពោះព្រះ ហើយប៉ះពាល់នឹងព្រះហរទ័យរបស់ព្រះ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដាក់បន្ទុកគាត់យ៉ាងខ្លាំងនូវរឿងមួយដែលព្រះចង់ធ្វើ ។  ទ្រង់នឹងក្លាយជាបន្ទុកដល់កម្រិតដែលគាត់មិនអាចបរិភោគ និងផឹកបាន។  បន្ទាប់មកគាត់នឹងតមដោយឯកឯង ហើយទៅចំពោះព្រះអធិដ្ឋាន ។  ហេតុដូច្នេះហើយ ការអធិដ្ឋានបែបនេះនឹងសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះ បណ្តេញអារក្ស និងនាំចូលនៃអំណាចរបស់ព្រះ ។