Comfort in Trials-Khmer (24)

អាចនឹងជួយសង្រ្គោះសព្វគ្រប់

ហេព្រើរ ៧:២៥ ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសព្វគ្រប់បាន ដល់មនុស្សទាំងអស់ ដែលចូលទៅឯព្រះ ដោយ​សារទ្រង់ ដ្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ច ដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ។

ព្រះគ្រិស្តជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងដែលអាចជួយសង្គ្រោះ

នៅគ្រប់ស្ថានភាព និងស្ថានការណ៍គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់

ហេព្រើរ៧:២៥ ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រិស្ត“ គឺអាចនឹងជួយសង្គ្រោះសព្វគ្រប់បាន ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះ ដោយសារទ្រង់ ដ្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ។ “ នៅទីនេះការសម្តែងចេញសព្វគ្រប់មានន័យថា“ ពេញលេញ ទាំងស្រុង ឥតខ្ចោះ ដល់ទីបញ្ចប់ និងអស់កល្បជានិច្ច”។ នេះបង្ហាញថា ព្រះគ្រិស្តជាសម្តេចសង្ឃរបស់យើងអាចជួយសង្គ្រោះបាន

យ៉ាងពេញលេញ ពោលគឺអាចជួយសង្គ្រោះបាននៅគ្រប់ស្ថានភាព និងស្ថានការណ៍គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។

ថែរក្សាយើងដោយការទូលអង្វរជំនួសយើង

ទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះ សព្វគ្រប់ដល់អ្នកដែលចូលទៅឯព្រះតាមរយៈទ្រង់ ព្រោះទ្រង់រស់ដើម្បីអង្វរជំនួសយើង ។ ព្រះគ្រិស្តជា​សម្តេចសង្ឃរបស់យើងនាំយករឿងរបស់យើងទៅអង្វរជំនួសយើង។ទ្រង់បង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះជំនួសយើងហើយអធិដ្ឋាន សម្រាប់យើង ដើម្បីយើងអាចបានសង្រ្គោះ និងនាំចូលទៅក្នុងគោលបំណងដ៏អស់កល្បរបស់ព្រះយ៉ាងពេញលេញ។ យើងគួរជឿថា ព្រះគ្រិស្តតែងតែអង្វរជំនួសយើង។ តាមរយៈការអង្វរជំនួសយើងទ្រង់ថែរក្សាយើង។ ទ្រង់អាចថែរក្សាយើង ប្រសើរជាងយើងថែរក្សា​ខ្លួនឯងទៅទៀត។ ភាគច្រើនយើងគឺល្ងង់ពីរបៀបនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯង។ ជំនួសឱ្យការព្យាយាមថែរក្សាខ្លួនឯងដោយ​ការខិតខំរបស់យើង យើងគួរតែថ្វាយខ្លួនឯងដល់ទ្រង់ ហើយសម្រាក ដោយដឹងថាទ្រង់តែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើង។

ព្រះគ្រិស្តអាចជួយសង្រ្គោះយើងបាន ពីព្រោះទ្រង់អង្វរជំនួសយើង។ ក្នុងនាមជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើង ព្រះគ្រិស្ដយករឿងរបស់យើងដោយអង្វរជំនួសយើង។ ទ្រង់បង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះជំនួសយើងដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់យើង ដើម្បីយើងអាចបានសង្រ្គោះ និងនាំយកទៅក្នុងគោលបំណងដ៏អស់កល្បរបស់ព្រះយ៉ាងពេញលេញ។ អ្នកប្រហែលជានិយាយថា អ្នកមិនដែលដឹងថាទ្រង់កំពុងអង្វរជំនួសអ្នកទេ។ មិនចាំបាច់ឱ្យអ្នកដឹងពីរឿងនេះទេ។ តើអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អអ្វីខ្លះប្រសិនបើអ្នកបានដឹង? កុំព្យាយាមដឹងពីការអង្វររបស់ទ្រង់អី។ គ្រាន់តែសម្រាកនៅក្នុងការអង្វររបស់ទ្រង់ ទុកចិត្តលើការអង្វររបស់ទ្រង់ ហើយរីករាយជាមួយនឹងការអង្វររបស់ទ្រង់។ សូមធានាថាសម្តេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នកកំពុងតែបន្តអង្វរជំនួសអ្នកជានិច្ច។ តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថា ជាច្រើនដងខ្ញុំបានសង្រ្គោះដោយសារការអង្វររបស់ទ្រង់។ យើងមានការអង្វរ ដែលគ្មានទីបញ្ចប់ ខ្ជាប់ខ្ជួន និងដ៏អស់កល្បជានិច្ច។

អង្វរជំនួសយើង និងជួយសង្រ្គោះយើងសព្វគ្រប់

សម្តេចសង្ឃរបស់យើងបានអង្វរជំនួសយើងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ដោយដឹងថាវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែលធ្លាក់ចុះ ហើយនៅពេលយើងបានធ្លាក់ចុះ ហើយនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះរបស់យើង។ មិនយូរមិនឆាប់ ការអង្វររបស់ទ្រង់នឹងយកឈ្នះ បង្ក្រាប និងជួយសង្រ្គោះយើង។ ប្រសិនបើការនេះមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែក វាអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ ក្នុងយុគសម័យបន្ទាប់ ឬនៅចុងក្រោយ នៅក្នុងផ្ទៃមេឃថ្មី និងផែនដីថ្មីក៏ថាបាន។ យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានបង្ក្រាប និងបានសង្គ្រោះទាំងស្រុងដោយការអង្វររបស់ទ្រង់។ ព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងទ្រង់ឲ្យមើលថែរយើង ហើយឥឡូវនេះទ្រង់កំពុងតែមើលថែរយើងដោយអង្វរជំនួសយើង។ ទោះបីអ្នកប្រហែលជាភ្លេចអំពាវនាវដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ក៏ដោយ ក៏ទ្រង់នឹងមិនដែលភ្លេចអង្វរជំនួសអ្នកឡើយ។ ទ្រង់កំពុងតែអង្វរ

ជំនួសអ្នក ហើយទ្រង់នឹងសង្រ្គោះអ្នកសព្វគ្រប់។ (មេរៀនសិក្សាជីវិតហេព្រើរ,មេរៀនទី ៣៣)

ការអធិដ្ឋាន៖

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាទីស្រឡាញ់អើយ សូមសរសើរតម្កើងទ្រង់ក្នុងនាមជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកទូលបង្គំ ហើយទ្រង់អាចសង្រ្គោះពួកទូលបង្គំក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព និងស្ថានការណ៍ទាំងអស់។ មានតែទ្រង់ទេដែលរស់ដើម្បីអង្វរជំនួសយើង។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ ព្រះអង្គជ្រាបពីការដែលទូលបង្គំងាយនឹងធ្លាក់ចុះ ហើយទូលបង្គំសារភាពថាទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ ហើយទូលបង្គំត្រូវការការអង្វររបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអម្ចាស់ទូលបង្គំមកឯទ្រង់ ហើយទូលបង្គំទុកចិត្តលើការអង្វររបស់ទ្រង់ ទទួលការអង្វររបស់ទ្រង់។

ទូលបង្គំថ្វាយខ្លួនរបស់ទូលបង្គំដល់ទ្រង់ ហើយសម្រាកនៅក្នុងទ្រង់។