Comfort in Trials-Khmer

ការកម្សាន្តចិត្តនៅក្នុងការសាកល្បង

01. ទោះបើដើរឆ្លងកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយ គង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយ

02. ព្រះគ្រិស្តគឺជាដួងអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិត ដោយការប្រោសឲ្យជានៅក្នុងស្លាបព្រះហស្តរបស់ទ្រង់

03. ការត្រឡប់បែរជាសេចក្ដីសង្គ្រោះ ដោយការផ្គត់ផ្គងដ៏បរិបូណ៍

04. សេចក្តីសុខសាន្តដ៏ប្រមាណមិនបានរបស់ព្រះ ជួយការពារចិត្ដ ហើយនិងគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា

05. នៅក្នុងសេចក្តីទាំងអស់នោះ យើងខ្ញុំវិសេសលើសជាង

06. សេចក្តីទទូចអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិត

07. ដំណឹងល្អនៃនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកិយ

08. សេចក្ដីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះ នោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសិរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចវិញ

09. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ គឺជាការប្រោសឲ្យជាដល់ខ្លួនប្រាណទាំងមូល

10. ព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ ទ្រង់បានតាំងយើងឡើង

11. នៅលោកិយនេះ នោះមានសេចក្តីវេទនា ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងព្រះអម្ចាស់

12. ព្រះអង្គជាសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់យើង ជាអ្នកខ្ញុំនឹងទុកចិត្តឥតមានសេចក្ដីខ្លាចឡើយ

13. ការអធិដ្ឋានក្នុងវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលា ហើយទទូចអង្វរឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់

14. ការផ្សាយដំណឹងល្អ ទោះត្រូវពេល( រដូវ ) ឬខុសក្តី

15. នោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យចៀសផុត

16. ការប្រទានពរដល់អាហារ និងទឹករបស់ឯង ហើយដកជម្ងឺរោគាពីពួកយើងរាល់គ្នាចេញ

17. ការមកដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណ ដើម្បីទទួលសេចក្តីមេត្តា ហើយរកបានព្រះគុណ

18. សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះតែងតែការពារចិត្តរបស់យើង

19.ជ័យជំនះរបស់ព្រះគ្រិស្ត

20.ការចងទុកអ្វីៗ នោះនឹងត្រូវចងទុកនៅស្ថាន‌សួគ៌ហើយស្រាយអ្វីៗ នោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថាន‌សួគ៌ដែរ

21.ការប្រកាសដំណឹងល្អព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំ ដែលព្រះអម្ចាស់កំណត់ទុក ឆ្នាំសោមនស្ស

22.ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រក ក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំ

23.ព្រះគ្រិស្តដូចជាបច្ចូសកាល(ដួងអាទិត្យ)ភ្លឺមកដល់យើងពីឋានដ៏ខ្ពស់

24.អាចនឹងជួយសង្រ្គោះសព្វគ្រប់

25.ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្តល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នា

26.បានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសិរីល្អ

27.បើមានមនុស្សពីរនាក់ដែលសូមដោយព្រមព្រៀងគ្នានឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូម

28.ដំណឹងល្អជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់ នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿ

29.ទ្រង់កម្សាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនា

30.ព្រះគ្រិស្តជាសាសន៍សាម៉ារីដ៏ល្អផ្តល់ឱ្យយើងនូវការព្យាបាលយ៉ាងថ្នាក់ថ្នម

31.គ្រប់ការរទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះ

32.ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្លាយជាសេចក្តីសង្គ្រោះ

33.អស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅជាន់នេះជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសិរីល្អដែលនឹងមកនោះទេ

34.ការអធិដ្ឋាននៅក្នុងរូបកាយដោយការពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះទាំងស្រុង

35.ព្រះអម្ចាស់បានប្រគល់ឱ្យយើងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អ